Home

Bart van Diepen eervol gestopt

Bart van Diepen is na heel veel jaren van zeer trouwe dienst gestopt als koster en tevens als beheerder van de begraafplaats namens de parochieraad. Zijn functie als koster bleef niet beperkt tot het verzorgen van de diverse diensten, maar als een soort van SUPER-koster was Bart degene die de diensten indeelde en de andere kosters informeerde over alle wensen van de pastores. Daarnaast was het luiden van de klok ingeval van een overlijden binnen de parochie een vaste taak van Bart.

IMG BartBart was ook de beheerder van de begraafplaats. Een taak die minder waarneembaar was als die van koster, maar voor de parochie ontzettend belangrijk. In het verleden was een van de taken het graven en ruimen van graven op de begraafplaats.Tot 2007 werd dit met Bart als voorman met de hand uitgevoerd. Het ruimen of schudden van een graf was zeker geen prettige klus en zeker omdat wij toen nog niet beschikten over een verzamelgraf. Nu gebeurt dit alles machinaal en wordt het uitbesteed aan bedrijven. De grote uitbreiding van de begraafplaats in de jaren 90, met inzet van vele vrijwilligers, werd onder zijn leiding uitgevoerd. Bart heeft zijn sporen op dit vlak wel verdiend en kunnen wij als parochie trots zijn op onze mooie begraafplaats..

Naast deze activiteiten op de begraafplaats was de administratie van de begraafplaats wel de belangrijkste taak van de beheerder. Zorgen voor de juiste vervaldatum en onderhoudsplichtige van een graf vraagt heel veel accuratesse. En Bart deed dit op zijn eigen manier met een gedegen handmatig bijgehouden administratie. Hij verzorgde namens de parochie de brieven over verlenging van de grafhuur en vervolgens de grafakte.

Bart heeft dit 32 jaar voor de parochie met veel inzet gedaan en de parochie kan nu verder.

Bart heeft in het verleden reeds een kerkelijke onderscheiding ontvangen en kreeg nu een oorkonde van de parochie uitgereikt. 

Intentielijst voor de viering op de website

De intentielijst die samengesteld is voor de komende maand wordt met ingang van nu op de website vermeld. U vindt deze lijst  ook  op de pagina van de "Vieringen" in het kopje "Actueel".

 Zo kan u altijd volgen of er voor de komende periode intenties van toepassing zijn.  Het blijft door wijzigingen op korte termijn altijd mogelijk dat er nog namen ontbreken.

 Klik hier voor de actuele intentielijst

Elke maand bij de uitgifte van de Op weg.. wordt ook de intentielijst ververst.

 

Procedure kerkverlating

In de afgelopen weken is er zo af en toe melding gemaakt van het uitschrijven uit de kerk.

Ook in onze parochie komen deze vragen naar voren en met name tijdens de actie Kerkbalans.

Vandaar dat wij op deze plaats aangeven, welke procedure gevolgd moet worden om de kerkverlating effectief te maken.

 

De bisschopppen in Nederland hebben de procedure aanzienlijk vereenvoudigd.

Lees de procedure aandachtig door en indien uitschrijven het gevolg is gebruik dan het aangegeven formulier.

 

Klik hier voor de inhoud van de nieuwe procedure februari 2013

 

Klik hier voor het formulier dat gebruikt moet worden

Wil Does 50 jaar organist van de Parochie

wil does 

Op 6 september is Wil Does 50 jaar organist van de parochie H Bavo te Ursem.   Een echte Vriend van Bavo.  

Een steunpilaar voor onze koren en de vieringen binnen onze parochie.

 

Voor zowel rouw als trouw heeft wil de juiste toon. Een kanjer pur sang,

Altijd aanwezig bij de repetities van de koren.

 

Op 6 september vieren wij dit heuglijke feit met een bijzondere eucharistie viering met medewerking van alle drie koren

Aansluitend is er een receptie om Wil te feliciteren met dit bijzondere feest.

 

De parochieraad

Fotoalbum Revue beschikbaar op de site

Op de pagina Overig / Weblog is het fotoalbum beschikbaar van de schitterende revue "Een Beeld van Bavo"

Tevens vind u hierbij de aankondiging van de DVD die binnenkort beschikbaar komt.

Wilt u nog even genieten van deze prachtige uitvoering met muzicale en toneel hoogstandjes klik hier

Komende vieringen:

22-01, 10:00
Viering door Parochianen met de Bavokids
28-01, 19:00
Viering met A.Tocco en het Bavokoor
05-02, 10:00
Viering met Tineke de Boer en de Bavokids
12-02, 10:00
Viering met Hans Nieuwkamp en koor Eigenwijs