Home


Nieuws van de Parochie

   In memoriam  Joep de Vos   74 jaar

Op 5 maart is Joep de Vos, voor velen plotseling, overleden.

Joep was begin februari opgenomen in het ziekenhuis met een

vervelende bacterie, die met antibiotica bestreden werd.

Maar niemand heeft kunnen vermoeden dat hij zo ernstig ziek werd

en zou overlijden.


Joep, een man die zeer maatschappelijk betrokken was en voor het dorp

veel betekend heeft. We noemen hierbij zijn betrokkenheid bij Nieuw Ursem en Sport Reaal. Hij was jarenlang hulpsint op de peuterspeelzaal, hij zong bij het Bavokoor en bij Kogge Klassiek. Maar vooral het werk dat hij voor de H. Bavoparochie heeft verricht is te veel om op te noemen.

Terecht is Joep dan ook gewaardeerd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontefice. Hij was daar ook trots op; droeg hij bij speciale vieringen een kostuum, dan prijkte op zijn revers de geelwitte onderscheiding.

Bij de uitvaartviering memoreerde pastor Nico de bestuurlijke kwaliteiten van Joep. Het voorzitterschap was aan hem goed besteed, alhoewel hij wel heel graag wilde dat eenieder zijn mening respecteerde.

Pastor Nico sprak over de liefde die Joep gegeven heeft aan zijn vrouw Anneke, zijn kinderen en kleinkinderen en aan een ieder om hem heen. Heel toepasselijk was de lezing over de liefde uit Paulus' eerste brief aan de kerk van Korinthe.

Het leven van Joep is niet altijd gemakkelijk geweest, maar zowel Joep als Anneke vertrouwden op de mooie uitspraak van bisschop Möller: “Liefde is het goede zien in een ander en daar van houden”.

Deze tekst stond dan ook op de rouwcirculaire.

Joep stond altijd voor iedereen klaar, bijna niets was teveel gevraagd. De intenties voor vieringen hield hij nauwgezet bij en belde er iemand op zeer korte termijn voor een intentie, hij zorgde dat het voor elkaar kwam.

Zijn vrouw Anneke, de kinderen en vooral de kleinkinderen, waar hij zo gek op was, zullen Joep missen. Maar ook onze parochiegemeenschap zal het jammer genoeg zonder hem moeten doen.

Joep, te vroeg heb je ons verlaten, rust in vrede.Contactformulier

voor het secretariaat