Overzicht 2014

 

 

 

1. Vormsel  

 

2. MenatWork

 

3. Palmpasen

 

4. 2e paasdag

 

5.Afscheid pastor Henny

 

 

6. Misdienaarsuitje 2014

 

7. Actiedag 7 september - start nieuw seizoen


8. Kerstsingin

9. Kerstspel Op zoek naar Vrede

Overzicht 2014

 

februari 2014  Vormselwerkgroep levert vormelingen af

 

 

De groep met vormelingen die na een lange voorbereiding is afgeleverd voor de bijzondere vormselviering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2014    Concert vocalgroup Man@work

 

April 2014          Palmpasen

 

April 2014          Pasen/ 2e paasdag

 

Mei 2014   Afscheid van Pastor Henny de Lannee.

 Na 19 jaren heeft pastor Henny de Lannee afscheid genomen van onze parochie.

Een mooie viering waarin Pastor Henny met tevredenheid de officiële brief van de Bisschop  voorlas ter beeidiging van haar functie per 1 juni 2014.

De druk bezochte viering vormde een mooie basis om van het afscheid een waardige happening te maken, waarin Pastor Hans, nog tijdig hersteld van een flink ziekbed, gelukkig kon voorgaan. IMG 1155

De vele kinderen konden in de kindernevendienst hun creativiteit ten toon spreiden om Pastor Henny een mooi afscheidssymbool te schenken.

Na de viering volgde een dankwoord, waarin Carolien Timmer namens de parochie de bijzondere kwaliteiten van Pastor Henny nog eens even op een rij zette en haar vooral bedankte voor de inspanningen om de Bavo parochie in zware tijden body te geven en de motor te zijn achter vele vrijwilligers.

IMG 1173Vervolgens kwam het moment van afscheid van de vele parochianen. Pastor Henny nam geduldig de tijd om afscheid te nemen van alle aanwezigen en de diverse werkgroepen. IMG 1196

Ondertussen was er gelegenheid om te genieten van een kopje koffie met een klein gebakje "Henny bedankt". Onder het genot van een drankje bleef het nog een uurtje gezellig en werd het afscheid afgesloten met een lunch in besloten kring.

Een mooi slot van een enerverende periode.... Henny bedankt

 

 

 Augustus 2014.

 

Misdienaars gaan naar Drievliet vanwege een geweldige opbrengst van de speciale collecte.

Misdienaars

 

 

Deze groep misdienaars zijn een gezellige dag naar de grote speeltuin geweest. Bekijk alle foto's in het album (zie hierboven)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 september  Start van het seizoen  -- Actiedag tot behoud van het orgel.

 

Met prachtig mooi weer en gecombineerd met de kunstroute Ursem is een actiedag gehouden.

Het doel was een bedrag op te halen met diverse activiteiten dat als start kan dienen om de kostbare restauratie van het oude orgel uit 1877 te kunnen bekostigen.

 

Het werd een zeer geslaagde happening die met veel enthousiasme door de vele vrijwilligers werd uitgevoerd. Vele boeken en overbodige spullen waren in het dorp verzameld. De poffertjes werden weer op vakkundige wijze gebakken en de zelfgebakken taarten en cupcakes gingen drifig van de hand.

De diertjes deden ook weer volop mee zodat er op de pony gereden kon worden of met konijnen geknuffeld.

Voor de sportieve deelnemers was er het doelschieten.

Gesminkt en wel konden de kinderen dus hun lol op en het leverde het lieve sommetje van € 3000 op.

Bekijk de foto's in het album. 

 

14 december  Kerst Singin

 

Ondanks een rommelige voorbereiding waardoor veel organisatie op het laatste moment aankwam is de Singin gehouden op zondag 14 december toch geslaagd.

Na de opening van pastor Nico Knol brachten de muziekverenigingen van de Schermer en Ursem hun beste klanken naar voren. Na de Bavokids en het jeugdorkest van de muziekvereniging was het de beurt aan het koor Eigenwijs en het Bavokoor. Tussendoor kreeg het aanwezige publiek ook de kans hun kennis van de kerstliederen te laten horen.

Besloten werd met een mooie Kerstgedachte van pastor Nico Knol en een medley van mooie kerstliederen.

 

 20 december Kerstspel

Ook dit jaar was er weer heel veel tijd besteed om een mooi kerstverhaal ten tonele te brengen.

Diverse mensen van de toneelvereniging hadden hun beste beentje voorgezet en vele jeugdige kanjers lieten zien dat er veel mogelijk is binnen een kleine parochie en dat Ursem nog vele talenten in zicht heeft.

 

kerstspel 2014

Met de geweldige kwaliteit van beeld en geluid ingebracht door Joost Spil en assistenten werd het mooie kerstverhaal weer op een andere manier in beeld gebracht.