De uitdaging

De uitdaging

 

In het klein en in het groot zijn de uitdagingen,

 waar we ons vóór geplaatst zien bijzonder talrijk en groot.

Ieder moet er zijn plaats in zien te vinden.

Er zullen beslissingen genomen moeten worden,

in de toekomst kijken kunnen we niet,

en al doende zullen we wellicht onze plannen moeten wijzigen

om eventuele veranderingen te kunnen doorvoeren.

 

Vandaar misschien dat parochianen met gemengde gevoelens

tegen deze uitdagingen aankijken.

 

Maar nú doen, wat nú gedaan moet worden,

ook al weten we niet helemaal hoe het als geheel gaat aflopen.

“Riskerend vertrouwen” zou ik het willen noemen,

maar je zou het ook gewoon “geloof “ kunnen noemen.

Geloof in het feit dat we met elkaar iets goeds kunnen bereiken voor de toekomst.

 

Een Bavokerk in beweging!!!

De brunch

De brunch als slot van het jubileum feest.

 

Bij de start van de organisatie werd nog gedacht om een brunch te houden op het plein voor de kerk. Gezien de onvoorspelbaarheid van het weer werd besloten om de kerk om te toveren tot feestzaal. waarin de banken plaats moesten maken voor veel tafels en stoelen om de 90 mensen voor de brunch een plaats te kunnen geven.

Na de prachtige viering met begeleiding van de 3 koren werd  als gebruikelijk slot van elke speciale viering van ons 150 jaar jubileum het Bavolied gezongen.

 

kinderweekend325

 

 

Om 13.00 uur waren de tafels opgemaakt met medewerking van de Rode Leeuw.

Een hele gezellige brunch die besloten werd met een borreltje zoals dat hoort bij een geslaagd feest.

Kinderkoor festival 10 juni 2012

Zondag,  kinderkoorfestival

 

Het weer werkte fantastisch mee.

Vijf kinderkoren; onze BAVOkids, Shaloom uit de Goorn, Living Colors uit Haarlem, de Heemsklokjes uit Heemskerk en Sunshine uit Enkhuizen maakten er een geweldige dag van.

De eerste drie zongen hun repertoire voor de pauze, de laatste twee erna.

Het boerenwagenspel werd tussendoor ook nog eens opgevoerd. De jury gaf een deskundig oordeel en de kinderen kozen van elk koor het meest favoriete lied.

 

kinderweekend 154

Alle kids werden ontvangen in de Bavo school, hier konden zij zich omkleden en werden voorzien van drinken en snoep. Terwijl de eerste groep in de kerk liedjes ten gehore bracht repeteerde de andere groep in het muziekgebouw voor het slotconcert, en dit na de pauze andersom. In de kerk konden ze ook genieten van poffertjes, Oudhollandse snoep en de ijscofiets, wat van de zaterdag was blijven staan.

Onder leiding van Minke Huisenga verzorgden alle 125 kinderen het slotoptreden met nieuwe liedjes en een geweldige show. Alle aanwezige luisteraars hebben er zeer van genoten.

 

Kinderweekend

kinderweekend 094

Zaterdag, “ Ot en Sien dag”

 

Alle voorbereidingen waren getroffen, alleen het weer moest nog meewerken.          

Zaterdagochtend was er geen twijfel mogelijk; alle spelletjes, de dierenboerderij, het boerenwagenspel, de Oudhollandse snoepkraam, de poffertjeskraam, de Schermerdansers en ter afsluiting de theatervoorstelling van Quk’s konden alleen maar in de kerk rekenen op een plek zonder harde wind of regen. Dit bleek ook heel goed te kunnen, een paar banken weggehaald, strobalen naar binnen, partytenten opgezet en zo ontstond er plaats voor de poffertjeshoek en knuffeldierenhoek.

 

kinderweekend 072

 

Met zo’n tachtig kinderen en een heleboel ouders hebben we er gezellige dag van gemaakt. ’s Middags kwam er zowaar een ijscofiets naar binnen gereden. Iedereen genoot van alle activiteiten en alle snoep, soep, eten en drinken. Het optreden van Quk’s kreeg alom een daverend applaus van alle kinderen en zo was het toch nog een geslaagd feest.

Inzegenen iconen en het koor Brio

Iconen inzegenen

 

Zondag 3 juni worden 35-40 iconen door pastor Nico Knol ingezegend.

Een bijzondere viering waarbij zang, symboliek en rituelen een belangrijke rol spelen. Er is een intensieve voorbereiding aan voorafgegaan. Dat is al begonnen in september 2011 toen 20 cursisten begonnen met het schilderen van een icoon onder leiding van Simon Koopman.

Gaande weg werd de deelnemers meer inzicht gegeven in de wereld van de iconen, door gebruik van materialen, betekenis van kleuren en meditatie. Het is een mooi project. We willen het afronden door al deze iconen een ‘heilige’ betekenis te geven tijdens de viering.

 

Inzegenen iconen 016

 

Ondertussen heeft het koor Brio uit Obdam zich verdiept in Russisch-orthodoxe liederen die bij zo’n viering horen. Pastor Nico heeft samen met Simon Koopman en het koor de liturgie samengesteld. 

Na afloop was er gelegenheid de iconen te bezichtigen en na te praten onder het genot van een kop koffie/thee.

Expositie Gerard Ursem

Van ballingschap tot bevrijding

 

Op 6 mei was er een viering rondom de Bijbeltentoonstelling Ballingschap en Bevrijding van Gerard Ursem. Hij schildert laagdrempelig en direct,.

De kerk is ingericht met schilderijen van Gerard Ursem

Vanaf 1997, nu dus vijftien jaar, werkte hij aan de serie ‘De Bijbelse Verhalen’.

Vanaf het begin ging het kris-kras de Bijbel door.

Alles bij elkaar werden er ruim 250 afbeeldingen gemaakt uit zowel het Oude- als Nieuwe Testament.

Voor deze tentoonstelling werden verhalen geslecteerd met een

negatieve- en een positieve lading.

mei12 006mei12 008 

 

Revue een Beeld van Bavo

Een hele grote groep vrijwilligers bestaande uit leden van de toneelvereniging, het Bavokoor en het koor EigenWijs  met het combo onder leiding van Wil Does en onder de inspirerende leiding van echte revuemakers heeft met de medewerking van geluid- en lichttechnici een geweldige prestatie neergezet.

Twee keer een nagenoeg volle kerk heeft met volle teugen kunnen genieten van een prachtige uitvoering, waarbij het beeld van Bavo duidelijk in de kijker wed gezet.

Met aansprekende sketches en muziek en zang in allerlei soorten werd het talrijke publiek vermaakt.

{artsexylightbox path="images/algemeen/20120413" previewWidth="200" color="white"}{/artsexylightbox}

 

In de pauze was er voor eenieder koffie, die in de entreeprijs was inbegrepen en na afloop was het nog gezellig in de Overkant.

 

Binnenkort zal een DVD  voor een schappelijke prijs beschikbaar komen en hierbij de link naar de aankondiging hiervan om in beeld en geluid nog menigmaal van deze prachtige uitvoering te genieten.  Gebruik deze link om de aankondiging van de Dvd te zien.

Houdt de website in de gaten

 

 

 

KoggeKlassiek en onthulling quilt

In een zeer goed gevulde kerk werd een mooie viering gehouden met ondersteuning van het koor KoggeKlassiek, waarin ook leden van ons Bavokoor aanwezig zijn. Een mooie viering die aan het einde ten deel voel aan zeer veel media aandacht. RTV-NH was aanwezig en ook leken alle kranten aandacht te hebben voor de bijzondere gebeurtenis die aanstaande was.

De onthulling van de Quilt H.Jozef werd gedaan door Mona Koeckhoven en Vroon Witte in het bijzijn van alle andere leden van de werkgroep.

Daarna was er het concert van KoggeKlassiek om hun echte repertoire te laten horen.

Anneke Stiphout kwam het geschonken geld (destijds in guldens) bij de start van de KVG in 1955 terugbrengen echter nu in euro's. Het KVG is in het jaar 2010 beeindigd.

{artsexylightbox path="images/algemeen/20120319" previewWidth="200" color="white"}{/artsexylightbox}

Na afloop was er een gezellig samenzijn met eigen gebak van de werkgroep en was er gelegenheid kennis te nemen van alle andere handwerk kunsten van de werkgroep leden.

Ook was er informatie over het ontwerp en de werkzaamheden aan de quilt van de 17 dames in de afgelopen 2 jaar.

 

Jubileum viering 22 jan 2012

Er was heel wat tijd besteed aan de voorbereiding en hoewel het raamwerk ver van te voren vast stond komen er op het laatste moment toch nog mooie verrassingen.

De bloemschikgroep had haar beste beentje voorgezet en op het laatste moment werden er nog 100 corsages gemaakt om het geheel een nog feestelijker tintje te geven. Het gehele koor bestaande uit de Bavokids, het jongerenkoor, het koor Eigen Wijs en het Bavokoor zagen er geweldig uit. De basis was gelegd voor een mooie eucharistieviering. Pastor Nico Knol nog maar kort in de parochie ging samen met Pastor Henny de Lanee voor aan een goed gevulde kerk.

{artsexylightbox path="images/algemeen/20120122" previewWidth="200" color="white"}{/artsexylightbox}

De eerste lezing werd op een bijzondere wijze gehouden als een echte bijbelvertelling temidden van naar voren geroepen kinderen

Aan het eind van de viering werd Zuster Kenter die vorig jaar haar 60 jarig kloosterfeest had gevierd nog eens extra in het zonnetje gezet.

De viering werd afgesloten met de opening van het feest door de vicevoorzitter Adri Wever, waarbij eenieder werd uitgenodigd om elkaar te feliciteren met zo'n geweldige parochie en met het zingen van het Bavolied ging het feest los.

Tijdens het lied werden alle aanwezigen getrakteerd op gebak met koffie door de vele vrijwillegers.

De Bavoschool had zijn beste beentje voorgezet en overhandigde twee mooie kunstwerken over het symbool van onze parochie de Bavokerk

Na de koffie bleef het nog gezellig met een hapje en een drankje en kunnen wij terugzien op een geslaagde viering.

Kerstgroepen tentoonstelling

 

Op zaterdag 10 december 2011 was de opening van de kerststallententoonstelling, met een top gitarist Jasper Muller. Die prachtige stukken speelden. Waarna 8 kinderen van de Bavo Kids onderleiding van Jan Maarten Koeman enkele liedjes zong. Daarna zongen ze nog enkele kerst liedjes met Jasper.

De belangstelling van de tentoonstelling was boven verwachting tussen de 500 en 600 mensen. Men kwam van uit de Regio Amsterdam t/m de Regio Den Helder mensen vonden het warm en een gezellige tentoonstelling, ook de vitrinekasten vond men erg mooi opgemaakt, waar veel mensen een dikke pluim voor gaven.{artsexylightbox path="images/algemeen/20111211" previewWidth="200" color="white"}{/artsexylightbox}

Uit vele landen waren kerstgroepen aanwezig en natuurlijk mocht onze eigen kerstgroep een eigen maar bijzondere plaats innemen. In twee weekenden was de expositie geopend.

Na de expositie kon men nog een lekker kopje koffie of thee drinken met een lekker kerstkransje of chocolaatje om er nog even gezellig over na te praten.

Het bezoek liep lekker door, van het gastenboek werd ook goed gebruik gemaakt.

Ook de Bavoschool is met 2 kleuterklassen op de woensdag ochtend geweest. Daar gaf Mevr. Anne Franken tekst en uitleg over de stallen wat de kinderen erg interessant vonden en waar ze aandachtig naar luisterden.

Het was duidelijk dat deze bijzondere uitstalling de kerstsfeer alvast aanwakkerde en wij kunnen terug kijken op een een geslaagde jubileumactiviteit.


Presentatie kerkschatten

In het weekend van 12 en 13 november 2011 zijn de kerkschatten van de parochie ten toon gesteld in de Bavokerk.

Het was een hele toer om alles voor elkaar te krijgen, maar met vereende krachten en onder bezielende instructie van pastor Henny de Lanee is het allemaal op tijd klaar gekomen. Er was flink gepoetst op het veel goud, zilver en koper zodat alles schoon en glimmend getoond kon worden.

Een deel van de zijbeuk aan kerkbanken werd opgeofferd en hierdoor ontstond samen met de overkant en het priesterkoor voldoende ruimte om de vele attributen een plaats te geven.

De vitrines gaven de mogelijkheden om de kostbaarheden in afgesloten ruimte te tonen en daarnaast waren er heel veel zaken uit het rijke kerk verleden. De bezoekers konden aan de hand van de catalogus beschrijving en de opstelling herinneringen ophalen. Er was veel te zien en tot aan 130 artikelen uitgestald.

Op zaterdagmiddag om 13.00 uur was de opening met nog een beperkt publiek maar geleidelijk aan liepen de belangstellenden in rij langs de uitstallingen. Op zondag na de druk bezochte viering hebben nog vele mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt. Ook oude parochianen kwamen langs om hun herinneringen op te halen.

De historische foto's die vanaf 2 oktober in de Overkant zichtbaar zijn blijken ook nog steeds een grote aantrekkingskracht te hebben.

{artsexylightbox path="images/algemeen/20111112" previewWidth="200" color="white"}{/artsexylightbox}

Opening Jubileum 150 jaar Parochie H. Bavo

Zondag 2 oktober wordt in een feestelijke viering het feestjaar van onze parochie geopend.

Alle koren, het Bavokoor , het koor Eigenwijs en het kinderkoor zetten hun beste beentje voor in de viering die voorgegaan wordt door Pastor Henny de Lannée en Pastoor Hans Nieuwkamp. Daarnaast is de muziekvereniging Ursem aanwezig om nog een extra feestelijk tintje te geven.

Na deze mooie viering werd het feest geopend door Adri Wever de voorzitter van het parochiebestuur.

Met een fotopresentatie op een groot scherm en nog een aantal afdrukken van historische plaatjes werd de oude glorie nog eens in herinnering gebracht. De foto's zijn beschikbaar gesteld door parochianen of afkomstig van de Historische Kring Ursem.

Een CD met alle foto's is beschikbaar

Er was sprake van een regelmatige aanloop van belangstellenden zodat er voldoende herinneringen konden worden opgedaan.

Actiedag 11 september 2011

Zondag in alle vroegte werden de laatste zaken geregeld om direct na de viering de activiteiten van start te kunnen laten gaan. Het Petruskoor uit Leiden was als gastkoor aanwezig. Zij wilden graag in een andere Kropholler kerk zingen en het mag gezegd het was een prima uitvoering.

Alle werkgroepen hadden na de viering direct drukte om hun stand in gereedheid te brengen.

De speciale serie postzegels met de afbeeldingen van onze parochie exponenten was één van de bijzondere onderwerpen. Deze postzegels kunnen het hele jaar door worden aangekocht en zo ook de speciale jubileum T-shirts.

Het fotoalbum geeft een goed beeld van alle mogelijkheden die geboden werden.

Veel kijkplezier!

De actiedag heeft een bedrag van ongeveer € 4500,00 opgebracht.

De start van onze jubileum viering

Het was ergens eind 2009 toen de eerste keer in de bestuursvergadering gesproken werd over het 150 jarig jubileum van onze parochie Heilige Bavo. De eerste stappen werden gezet in het samenstellen van het jubileumcomite. Als voorzitter werd Kees Keuning benaderd die op dat moment nog onwetend van zijn ziekte het voortouw wilde nemen. Helaas moesten wij in september 2010 afscheid nemen van Kees.

Hierdoor was er sprake van een vertraagde start. maar met Joep de Vos, Huub Spil, Carla Schaap -van Baar, Jos Stuijt, Piet Boots , Sjaak de Groot en Pastor Henny de Lannée werd er gewerkt aan een passende viering van ons 150 jarig jubileum.

Een programma met een groot aantal elementen die gespreid over een jaar gaan plaats vinden.

Over de activiteiten zal verlag worden gedaan op deze speciale weblog.

Om enige financiële ruimte te krijgen voor de organisatie wordt gestart met een actiedag met medewerking van alle werkgroepen om goederen te verkopen of spelen te laten uitvoeren of etenswaren aan de man te brengen.