Vrienden van Bavo Ursem

Het aantal Vrienden van Bavo tot en met 22 oktober  2018:  = 147

Het aantal vrienden in het jaar 2017 was 138

Het aantal vrienden in het jaar 2016 was 120

Het aantal vrienden in het jaar 2015 was 91

 

Hoe word ik Vriend van Bavo??

De actie is gestart met een flyer door het hele dorp Ursem.

1275 adressen hebben de uitnodiging om VRIEND te worden in de brievenbus ontvangen.

 

Voor € 1,00 per week oftewel € 50 per jaar kan u VRIEND worden en helpen de Bavokerk en de begraafplaats voor jaren in stand te houden.

 

Vriend worden door € 50,00 over te maken op rekening nr. NL26RBRB0898217237  onder vermelding van uw naam en adres in de omschrijving omdat de bank de gegevens van de  betaler niet aan ons doorgeeft. 

 

Lees onderstaand meer over de doelstelling en (toekomstige) activiteiten van de Stichting.

 

Gegevens van de Stichting:

RSIN /Fiscaal nummer :  8540 03 186   ANBI status ontvangen van de belastingdienst

 

Nummer Kamer van koophandel: 60658746                logo stichting

 

Bankrekeningnummer:  NL26RBRB0898217237

 

Financiële informatie van de Stichting

Heeft u belangstelling voor de financiële stand van zaken en kan u de jaarlijkse vriendenavond niet afwachten? Neem dan even kontakt op met de penningmeester van de stichting de heer Niels Bakker, Geesterland 12 Ursem

 

Contactgegevens: Louis Schoutsen (voorzitter)

                           Pastoor van Haasterstraat 8

                           1645 SG Ursem

Email :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Doelstelling van de stichting:

de stichting heeft als doel het beheren van fondsen, speciaal en uitsluitend bestemd voor het onderhoud van de Bavokerk te Ursem en de naastgelegen begraafplaats.

en

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Beleidsplan van de stichting:

Het opzetten van acties om meerjarig bijdragen te innen om bedoelde fondsen voor het onderhoud van de Bavokerk te voeden. zoals het organiseren van de actie om  "Vriend van de Bavo" te worden voor een bedrag van minimaal  € 50,00 . Hiertegenover staat dan een nader te organiseren tegenprestatie van de Stichting.

Het uitvoeren van adhoc aanvragen voor onderhoud middels een onderstaand benoemd formulier

Het uitvoeren van periodiek onderhoud op basis van het rapport Monumentenwacht.

 

Procedure behandeling aanvraag herstel en onderhoudswerk

Op basis van het formulier (hier te downloaden) kunnen verzoeken worden ingediend. Elk verzoek dient goedkeruring te verkrijgen van het parochiebestuur van de Bavoparochie alvorens dit door het bestuur van de stichting in behandeling wordt genomen.

 

Beloningsbeleid:

De stichting werkt alleen met vrijwilligers en kent geen beloning voor verrichte handelingen toe.

Omgang met persoonsgegevens:

De persoonsgegevens, die de stichting bewaart, worden alleen toegepast voor de informatie aan de Vrienden in het kader van eigen activiteiten.

Bestuursamenstelling en rooster van aftreden:

Louis Schoutsen       Voorzitter            2022

Niels Bakker            Penningmeester   2019

Huub Spil                Secretaris            2018  (vacature sinds 20 april 2018)

Inge Vreeswijk        Bestuurslid           2020  (contact Parochieraad)

Anneke Vonk           Bestuurslid          2021

 

Verslag van activiteiten en Projecten:

november  2014        Publicatiebord begraafplaats

Januari - maart 2015 Onderhoud groensingel rondom de begraafplaats

April 2015                 Aanleg fietsen opstelplaats bij de kerk

Augustus 2015         Groot onderhoud begraafplaats en de "kindgraven"

September 2015        Restauratie Orgel

Juli 2016                  Ondersteuning plaatsing Kapel op de begraafplaats

September 2016       Open monumentendag

Oktober 2016           Najaarsconcert Slagwerkgroep muziekvereniging Ursem en de Band Recover

Maart 2017              Concert Opmeers vocaal Ensemble

April 2017                Orgelconcert Via Crucis  en Miriam Roemer met gehandicaptenzorg in Tanzania

                                Plaatsing beeldscherm voor presentatiedoeleinden

Juli 2017                 Herstel betonconstructie onder de kerk

Oktober 2017          Najaarsconcert mmv. slagwerkgroep en de muziekgroep van Lianne Kenter

November  2017     Beeldverslag "herfst" met orgelmuziek

December 2017      Kerstuitvoering  "Samen Verder" met projectkoor Inspirations

 Februari 2018        Presentatie Tine Groenland ;  Voetreis van Ursemn naar Rome