Restauratie

Renovatie Bavokerk voltooid – april 2013

De haan kan weer jaren als pronkstuk op de Bavokerk staan.

 1-bavo 035

klik hier voor het album van de renovatie

 

De renovatie van de Bavokerk in Ursem wordt zondag 14 april met een bijzonder tintje afgerond. Al jaren werd er naar uitgezien om dit kerkgebouw daterend uit 1921, een prachtig exemplaar van de architect Kropholler, te renoveren en te restaureren. Om dit te mogen uitvoeren werd begin 2012 eindelijk de benodigde bisschoppelijke machtiging ontvangen, om de broodnodige subsidie van de Provincie Noord-Holland te kunnen aanvragen. Ook de gemeente Koggenland deed een toezegging voor subsidie. De subsidie is voor het parochiebestuur een duidelijke richtlijn geweest in de bepaling van de inhoud van de renovatie. De opgestelde maximale begroting door Bouwadvies Groot Holland gaf de mogelijkheid om keuzes te maken en de noodzakelijkheid andere bronnen van inkomsten aan te boren in de vorm van acties binnen de parochiegemeenschap.

Voorzitter Adri Wever ging, nadat in april 2012 de toezegging van de Provincie Noord-Holland was ontvangen, aan de slag om het bouwcomité samen te stellen, die naast hun belangrijke taak als het bepalen van de definitieve inhoud ook de controle op de uitvoering door de diverse aannemers en installateurs voor hun rekening namen.

In rap tempo werd door de heren Huub Spil en Jacques de Jong in samenspraak met het parochiebestuur het definitieve bestek opgemaakt, waarvan aannemersbedrijf Pronk uit Warmenhuizen het grootste aandeel als opdracht kreeg. Een klein deel werd in eigen beheer uitgevoerd.

In juni 2012 werd de renovatie gestart. Met de steun van kraanbedrijf Schot uit Alkmaar werd de oude gebleekte haan en het zwaar gehavende kruis van de toren gehaald.

Inmiddels is de renovatie nagenoeg achter de rug en wordt er in het dorp goedkeurend naar de zichtbare effecten gekeken. De toren weer voorzien van een prachtig leiendak en getooid met stevig kruis. Het torenuurwerk, toch voor vele mensen van binnen en buiten de parochie een punt van oriëntatie, is door Ton Dol helemaal schoongemaakt en loopt inmiddels alweer gesmeerd en is voorzien van mooi gerestaureerde wijzers en wijzerplaat.

Naast de verlichting van het uurwerk, dat in een nieuw jasje is gestoken om ook tijdens avond en nacht duidelijk te laten weten hoe laat het is, is ook de bliksembeveiliging aangepast aan de laatste normen. Om ervoor te zorgen dat de torenklokken veilig op hun plaats kunnen hangen werd de klokkenstoel verstevigd.

Vele vierkante meters muur zijn voorzien van nieuwe voegen en vele ramen, zowel glas in lood als voorzetramen, die maar enigszins aangepakt moesten worden zijn opgeknapt.

Binnen in het kerkgebouw werd als een van de laatste loodjes een metamorfose van de verwarming en elektrische installatie uitgevoerd. Adri Wever heeft er op toegezien dat de verwarmingsinstallatie zoals deze door Witte Installatietechniek uit Ursem is geplaatst voldoet aan de normen die gesteld mogen worden aan een kerkverwarming, maar het kerkgebouw ook geschikt maakt voor andere doeleinden.

De renovatie zal definitief worden afgerond met het plaatsen van de haan op het torenkruis. Zondag 14 april om 11.30 uur zal met een grote kraan van de firma Jos Blom deze happening plaatsvinden.

In de parochieavond op 22 april zal het parochiebestuur verslag doen van deze grote renovatie met fotomateriaal van oud en nieuw.

 

Subsidie Provincie Noord-Holland is definitief vastgesteld

In augustus 2013 is de financiële afrekening van de renovatie opgemaakt en voorgelegd aan de Provincie Noord-Holland. Op basis hiervan is het definitieve subsidiebedrag vastgesteld op 40% van de renovatiekosten.

Ook bij de gemeente Koggenland loopt nog een toezegging die een belangrijke bijdrage zal leveren.

Hiermee is de renovatie definitief achter de rug

 

 

Zegening van de nieuw vergulde kerkhaan

Ursem 14 april 2013

De torenspits had veel geleden

en dus moest de oude haan naar beneden.

Een spits zonder haan is geheel niet hip.

dan komt er zoals gezegd geen kip.

Besloten werd de haan met bladgoud te beslaan

zodat hij weer trots op de vernieuwde spits kan staan.

Parochianen werkten mee aan dit prachtig exemplaar

en ook pastor Henny pochte er z’n best mee zowaar.

Nu blijkt deze haan gelukkig zo’n sterk beest

dat hij zeker geen halve haan is geweest.

Hij waande zich al jaren kiplekker op Ursems toren

en voelt zich na deze opknapbeurt weer als herboren.

De wens van de parochie is door kunstenaars vervuld

en d’oude haan weer trots en prachtig als nieuw verguld.

Laat hem nog lang kraaien en waken over deze kerk

en bidden God om zegen en danken mensen voor hun werk.

Daarom zegen ik van harte dit mooie beest,

want zo mooi is hij eigenlijk nog nooit geweest!